.

Mystiek > Ingezonden > Bijdragen

Armoede van geest, wijsheid, leegte, aandacht (8)

Armoede van geest

Johannes van het Kruis spreekt ook over de zelfontlediging van de Vader: 'De tederheid en echtheid van de liefde waarmee de mateloze Vader deze nederige en liefhebbende ziel begunstigt en verheft, gaat zo ver -o hoe wonderlijk is dat en hoezeer verdient het onze verbazing en bewondering!- dat hij zich werkelijk aan haar ondergeschikt maakt om haar te verheffen, alsof hij haar dienaar is en zij zijn meester. En hij is zo een en al zorg om haar te begunstigen, dat het lijkt alsof hij haar slaaf is en zij zijn God. Hoe diep is toch de nederigheid en tederheid van God!'

Hij draagt de contemplatief op om omwille van Christus te verlangen de volslagen naaktheid in te gaan, de leegte en de armoede (van geest) in alles ter wereld. Dat is de weg van de leegte, van de duisternis, de weg van het niets zodat onze ogen geopend worden door de eenvoud van de liefde, die alles in God vindt. Het is het onsterfelijke todo y nada:

Om te geraken tot het smaken van alles
Heb smaak in niets.
Om te geraken tot het bezit van alles,
Wil niets bezitten.
Om te geraken tot alles zijn,
Wees niets.
Om te geraken tot het weten van alles,
Wil niets weten.

Toch is het belangrijk om in te zien dat het nada nooit kan worden losgemaakt van de gekruisigde Jezus. Het pad van het niets is het pad van Jezus zelf.

(' De dwaasheid van het kruis is wijsheid in de ogen van God')

In de uiterste armoede van geest laat men alle denken, verbeelden, redeneren, voelen los; men laat alle zintuiglijke en geestelijke vertroosting los; men laat het verlangen naar God en verlichting los; men laat het ego met alle vooroordelen en conditionering los.

'NIETS, NIETS, NIETS, NIETS, NIETS, NIETS EN OOK BOVEN OP DE BERG NIETS'. (Johannes van het Kruis)

'LAAT GOD LOS OM GOD GOD TE LATEN ZIJN' (Eckhart)

Los van God zijn alle dingen niets, zoals ze uit het niets geschapen werden. Los van God ben ik niets.

We zijn vonkjes die spatten uit de eeuwige vlam.
- Carla Pols -

Underhill, Evelyn: Mysticism
A study in the nature and development of Man's spiritual consciousness
Cover van Evelyn Underhill: MysticismDit boek van Evelyn Underhill is een onbetwistbare klassieker t.a.v. het onderwerp mystiek. Ook al is het in 1910 voor het eerst gepubliceerd, Underhills boek
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.