.

Mystiek > Ingezonden > Bijdragen

Armoede van geest, wijsheid, leegte, aandacht (18)

Zelfkennis en onthechting

Jahwe toetst de harten. Het is het toetsingsproces waardoor een nieuwe wijze van zelfkennis, van aanwezig-zijn bij onszelf, ontstaat en waarbij we al die betrekkelijke kantjes van onszelf rustig kunnen aankijken.

In het meditatieve gebed denkt en spreekt men niet alleen met het verstand en met de lippen, maar in zekere zin met zijn hele wezen. Gebed is dan niet slechts een reeks woorden of verlangens die uit het hart komen, het is de oriëntatie van ons lichaam, ons verstand en van onze geest, naar God in stille aandacht en aanbidding.

Aandachtige toe-wijding, dat is de sleutel tot een leven van ont-hechting. Het maakt dankbaar en dankbaarheid maakt gelukkig en vredevol.

Avond na avond in de rust van iets eeuwigs - het godslampje aan
- Carla Pols -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.