.

Mystiek > Ingezonden > Bijdragen

Armoede van geest, wijsheid, leegte, aandacht (17)

Ademhaling

De adem vormt de brug tussen lichaam en geest. Goed ademen, bewust ademen vooronderstelt een ontvankelijke houding, een aandacht van toezien en luisteren.

God blaast de levensadem in. Onze ademhaling heeft een verbinding met de diepere emotionele lagen van ons bewustzijn, maar is ook open voor ons 'bovenbewustzijn', die dimensies van ons bewustzijn waar we open en ontvankelijk zijn voor God, voor de Grote Adem, de Heilige Geest. Er is niets moeilijker dan toe te zien zonder in te grijpen. Bewust ademen is dus een hele leerschool, die nodig is om tot innerlijke stilte en aandacht voor God te komen, de God die onze Oorsprong is.

Het is niet voor niets dat Jezus wedergeboorte en adem met elkaar verbindt (Joh. 3). Gods adem die in ons ademt is de bewerker van deze wedergeboorte. Het is een zuiveringsproces, waarbij je teruggebracht wordt naar wat de mystieken noemen de 'zielegrond', daar waar ons bewustzijn tot éénheid komt.

In de diepte van de bergen, verder dan Yoshino, Het geheime huis van het geluid van één hand.
- Ursula K. LeGuin -

Roemi: Juwelen
Een dagboek met 365 fragmenten van wijsheid. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Roemi: JuwelenDeze tweede bloemlezing uit het werk van Roemi is even mooi en inspirerend als "Roemi
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.