.

Mystiek > Ingezonden > Bijdragen

Armoede van geest, wijsheid, leegte, aandacht (15)

Léven: licht en schaduw intenser ervaren

Dan komen er in ons leven meer en meer ogenblikken van Aanwezigheid, innerlijke vrede, eenheid met alles en iedereen, onvoorwaardelijke liefde.

Maar door angst laat je ongevoeligheid ontstaan en de maatschappij respecteert dat. De maatschappij wil niet dat je te levend bent, want levende mensen zijn rebels.

De hele maatschappij helpt je stom, doof, blind en doods te worden. Goddelijk zijn is echter volkomen gevoelig zijn, volkomen levend zijn.

Het geestelijke leven is in de eerste plaats leven.

De genade is geënt op onze natuur en de hele mens wordt geheiligd door de werking van de Heilige Geest. Als we geestelijk willen worden, moeten we mens blijven en geen engel willen worden.

Wanneer je gevoelloos wordt, is het lijden minder omdat je het niet kunt voelen en de gelukzaligheid is minder omdat je het niet kunt voelen. Iemand die op zoek is naar een hogere gelukzaligheid moet bereid zijn te lijden.

Een mens die ontwaakt en gelukzalig is, een heilige, lijdt ook volkomen, dit is de paradox. Hij lijdt overal voor iedereen. Hij moet wel, want als je de gevoeligheid bezit voor zegeningen, komt ook lijden op je weg. Gelukzaligheid en lijden komen beide door dezelfde deur.

De Heer is mijn Licht en mijn Redding; wie dan zal ik vrezen?
- Johannes Van Het Kruis -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.