.

Mystiek > Ingezonden > Bijdragen

Armoede van geest, wijsheid, leegte, aandacht (24)

Aandacht en bedachtzaamheid

Zelfkennis is godskennis! Dé vraag is: ben je de berg overgestoken, heb je jezelf overstegen, kun je van een afstand naar jezelf kijken, een waarnemer, een getuige zijn? Dan volgt de enige Weg...

Aandacht en bedachtzaamheid zijn zeer belangrijk in het geestelijke leven.

In het huidige moment is er geen mogelijkheid om te denken. Je moet kijken, luisteren, aanwezig zijn, maar je kunt niet denken. Om te denken is er ruimte nodig, je kunt de toekomst in wandelen, je kunt het verleden in wandelen, maar hoe kun je het heden in wandelen, dat zo smal is dat er geen ruimte is om te denken?

Als je hier en nu kunt zijn, totaal aanwezig, verdwijnt de mind.

Aandacht is hetzelfde als de kunst bewust te leven, je te verbinden met je hart. Langzamerhand opent de geest of het hart zich en alles verschijnt zoals het is: eeuwig.

De dood klopt altijd aan in het heden en zo ook het leven, het goddelijke, alles dat altijd is ('Ik ben die ben').

Verleden en toekomst bewegen zich in een horizontale lijn: A leidt naar B, B naar C, C naar D, op één lijn.

Eeuwigheid beweegt zich verticaal: A beweegt zich dieper in A, hoger in A, niet naar B. A blijft maar dieper en hoger gaan, in beide richtingen.

Het huidige moment beweegt zich verticaal, tijd beweegt zich horizontaal. Tijd en heden ontmoeten elkaar nooit. Door horizontaal met de mind mee te bewegen, mis je het goddelijke.

Iemand met zijn schaduw confronteren is hem zijn eigen licht laten zien.
- Betty Smith -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.