.

Mystiek > Ingezonden > Bijdragen

Armoede van geest, wijsheid, leegte, aandacht (37)

Bronnen

  • T. Merton: Overdenkingen in de eenzaamheid (vertaling van: Thoughts in Solitude)
  • Osho: Zoeken naar jezelf (Osho Publicaties Amsterdam)
  • Y. Raguin: Wegen der beschouwing in Oost en West (B. Gottmer Nijmegen)
  • D. Steindl-Rast: Het waakzame hart (Lannoo Tielt)
  • J. Witkam: Het geopende oog (Lannoo Tielt)
  • BIJBEL

Men kan niet in de waarheid doordringen tenzij door de liefde.
- Frère Roger -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.