.

Gebed > Over gebed

Over gebed

Op de pagina's onder deze hoofdpagina vindt u diverse teksten rondom en i.v.m. het gebed.

Hoe ouder ge wordt, des te meer zult ge lief hebben; Hoe meer ge lief hebt, des te jonger zult ge worden.
- ben Cami -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.