.

Mystiek > Ingezonden > Bijdragen

Armoede van geest, wijsheid, leegte, aandacht (10)

Vergoddelijking

Het niets-zijn gebeurt door de vereniging met de gekruisigde Jezus, een vereniging die voortkomt uit liefde en die voltrokken wordt in het geestelijke huwelijk, waarin bruid en bruidegom, de ziel en het mensgeworden Woord, samensmelten in één levensstroom, om uit te monden in de liefdesdans van de Drieëenheid. NON-DUALITEIT van de LIEFDE!

De menselijke persoon is nu vergoddelijkt en, zo zegt Johannes van het Kruis, de ziel schijnt God te zijn in plaats van ziel. Ze is God door deelneming. Precies zoals men geen onderscheid kan maken tussen het licht en een schoon venster, kan men ook de ziel niet van God onderscheiden. Maar zoals het venster venster blijft, behoudt de ziel haar individualiteit.

De hoogste wijsheid nu is te vinden in een non-dualisme dat voortkomt uit liefde voor en vereniging met het mensgeworden Woord.

Op de top van de berg schrijft Johannes van het Kruis:

'Hier is geen weg meer, want voor de gerechte bestaat er geen wet; hij is zichzelf tot wet.'

De mysticus is dus de wet geworden. Hij is zichzelf tot wet.

Het is een echo van de uitroep van Augustinus: 'Bemin en doe wat u wilt'.

Als we ontbloot zijn van onszelf, afgestorven aan onszelf, zullen we bekleed worden met Christus.

Zelfoverwinning is de verovering van onszelf, niet door onszelf, maar door de Heilige Geest. Het is in werkelijkheid de overgave van zichzelf.

De liefde geeft je 1000 nieuwe ogen om mee te zien.
- Shakespeare -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.