.

Mystiek > Ingezonden > Bijdragen

Armoede van geest, wijsheid, leegte, aandacht (16)

Meditatie als weg naar armoede van geest

Meditatie, bewust ademen, waakzaamheid en bedachtzaamheid zijn de beste hulpmiddelen om arm van geest te worden. Meditatie is als de wortel waarvan gebed de boom is.

Het Jezusgebed, de Rozenkrans of een andere 'mantra' (vb. 'Maranatha) of het volgen van de ademhaling kunnen hulpmiddelen zijn die ons telkens opnieuw vastankeren in het huidige moment.  Wanneer ik bvb. de naam van Jezus herhaal, dan maak ik dat moment transparant voor het Nu dat niet voorbijgaat. Als ik aan alle dingen en aan alle mensen die ik ontmoet die naam geef, als ik die naam in elke situatie waarin ik mij bevind aanroep, herinnert dat mij eraan dat dit alles slechts verschijningsvormen van de onuitputtelijke volheid van het éne, eeuwige woord van God, de Logos, zijn.

Ik herinner mijn hart eraan dat het moet luisteren!

Dit beeld lijkt te wijzen op een tweespalt tussen God die spreekt en het gehoorzame hart. Maar deze dualistische spanning wordt opgenomen en overstegen in het mysterie van de Drieëenheid. In het licht van dat mysterie begrijp ik mezelf als een woord uitgesproken door het hart van de Schepper en tegelijk als door de Schepper aangesproken.

Maar de verbondenheid gaat dieper. Om het tot mij gesproken woord te verstaan, het woord dat ik ben, moet ik de taal spreken van de Ene die mij aanspreekt en uitspreekt. Als ik God al kan verstaan, dan is dat alleen maar mogelijk omdat ik deel heb aan Gods Geest, door wie hij zichzelf verstaat. Het luisteren en antwoorden, waarin mijn spirituele leven bestaat, is dus geen dualistische communicatie. Het is het vieren van de drieëne gemeenschap: het Woord dat voortkomt uit de Stilte, leidt ons door het Verstaan naar huis in de Stilte.

Mijn hart, als een schip in de oceaan geworpen, vult zich met Gods leven en dompelt zich daar helemaal in onder. Dat is allemaal louter gave. Mij rest slechts me opgewassen te tonen tegen de situatie door een allesomvattende dankbaarheid.

De juiste meditatiehouding (rechtop, onbeweeglijk) en het juiste ademen (buik- of bekkenademhaling) zijn belangrijk omdat we ons zo bewust kunnen worden van alle spanningen die we niet verwerkt hebben. We worden ons bewust van wat in ons aanwezig is, wat we nog niet verwerkt hebben. We botsen tegen het onderbewuste of onbewuste aan. We worden door God geboetseerd. Het onbewuste wordt bewust gemaakt en zo geïntegreerd.

Lichaamsbewustzijn is een vorm van zijnservaring.

Droppeltje wezen - in de diepste oceaan hoe vrij - hoe omvat
- Carla Pols -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.