.

Mystiek > Ingezonden > Bijdragen

Armoede van geest, wijsheid, leegte, aandacht (2)

Donkere nacht: God trekt zich terug

Met het verstrijken van de tijd echter wordt God, die zo liefdevol aanwezig was, benauwend afwezig. Hij trekt zijn aanwezigheid terug om het geloof van de persoon te versterken. Dan is de tijd gekomen om uit zichzelf te treden en Hem niet in zichzelf te vinden, maar boven zichzelf.

Dan spreken de mystici van de apofatische traditie van de donkere nacht, de wolk van niet-weten, de leegte, het niets. Maar de apofatische mystici zeggen duidelijk, meestal achteraf, dat die leegte of dat niets de hoogste wijsheid is. Het niets is alles, het donker is licht en de leegte is volheid.

Johannes van het Kruis: 'God is alles in zichzelf, maar niets in onze ogen. God is licht in zichzelf, maar duisternis in onze ogen. God is volheid in zichzelf, maar leegte in onze ogen.'

Precies zoals de vleermuis verblind wordt door het overvloedige zonlicht, zo worden wij in het donker gedompeld door het intense licht van God.

Zodra ik het spoor van mijn innerlijke wereld volg - komt de uiterlijke wereld - en zet een klopjacht op me in.
- Carla Pols -

Borchert, Bruno: Mystiek
Geschiedenis en uitdaging
Cover van Bruno Borchert: MystiekBorcherts boek is uitermate geschikt voor een overzicht van en een eerste kennismaking met het fenomeen mystiek. Het is een heel mooi naslagwerk (o.a. veel
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.