.

Mystiek > Ingezonden > Bijdragen

Armoede van geest, wijsheid, leegte, aandacht (2)

Donkere nacht: God trekt zich terug

Met het verstrijken van de tijd echter wordt God, die zo liefdevol aanwezig was, benauwend afwezig. Hij trekt zijn aanwezigheid terug om het geloof van de persoon te versterken. Dan is de tijd gekomen om uit zichzelf te treden en Hem niet in zichzelf te vinden, maar boven zichzelf.

Dan spreken de mystici van de apofatische traditie van de donkere nacht, de wolk van niet-weten, de leegte, het niets. Maar de apofatische mystici zeggen duidelijk, meestal achteraf, dat die leegte of dat niets de hoogste wijsheid is. Het niets is alles, het donker is licht en de leegte is volheid.

Johannes van het Kruis: 'God is alles in zichzelf, maar niets in onze ogen. God is licht in zichzelf, maar duisternis in onze ogen. God is volheid in zichzelf, maar leegte in onze ogen.'

Precies zoals de vleermuis verblind wordt door het overvloedige zonlicht, zo worden wij in het donker gedompeld door het intense licht van God.

God kan zelfs op kromme regels recht schrijven.
- Duits spreekwoord -

Underhill, Evelyn: Mysticism
A study in the nature and development of Man's spiritual consciousness
Cover van Evelyn Underhill: MysticismDit boek van Evelyn Underhill is een onbetwistbare klassieker t.a.v. het onderwerp mystiek. Ook al is het in 1910 voor het eerst gepubliceerd, Underhills boek
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.