.

Mystiek > Ingezonden > Bijdragen

Armoede van geest, wijsheid, leegte, aandacht (30)

Dankbaarheid

Elk gegeven moment confronteert ons met een gegeven werkelijkheid. Maar als het gegeven is, is het een gave.

En als het een gave is, dan is het geëigende antwoord: dank je wel.

Echte dankbaarheid kijkt echter niet in de eerste plaats naar de gave en spreekt daarover waardering uit, maar kijkt naar de gever en spreekt vertrouwen uit. Het moedige vertrouwen dat vertrouwt op de Gever van alle gaven is geloof. Leren bedanken, zelfs wanneer we de goedheid van de Gever niet kunnen zien, betekent de weg naar de vrede van het hart vinden. Want het is niet het geluk dat ons dankbaar maakt, maar dankbaarheid maakt ons gelukkig.

....niet het antwoord vinden, maar het zoeken maakt ons rijk.
- anoniem -

Roemi: Juwelen
Een dagboek met 365 fragmenten van wijsheid. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Roemi: JuwelenDeze tweede bloemlezing uit het werk van Roemi is even mooi en inspirerend als "Roemi
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.