.

Mystiek > Ingezonden > Bijdragen

Armoede van geest, wijsheid, leegte, aandacht (30)

Dankbaarheid

Elk gegeven moment confronteert ons met een gegeven werkelijkheid. Maar als het gegeven is, is het een gave.

En als het een gave is, dan is het geëigende antwoord: dank je wel.

Echte dankbaarheid kijkt echter niet in de eerste plaats naar de gave en spreekt daarover waardering uit, maar kijkt naar de gever en spreekt vertrouwen uit. Het moedige vertrouwen dat vertrouwt op de Gever van alle gaven is geloof. Leren bedanken, zelfs wanneer we de goedheid van de Gever niet kunnen zien, betekent de weg naar de vrede van het hart vinden. Want het is niet het geluk dat ons dankbaar maakt, maar dankbaarheid maakt ons gelukkig.

We kunnen de zon niet tegemoet snellen - noch achterna rennen. Meedragen wèl.
- Carla Pols -

Underhill, Evelyn: Mysticism
A study in the nature and development of Man's spiritual consciousness
Cover van Evelyn Underhill: MysticismDit boek van Evelyn Underhill is een onbetwistbare klassieker t.a.v. het onderwerp mystiek. Ook al is het in 1910 voor het eerst gepubliceerd, Underhills boek
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.