.

Mystiek > Ingezonden > Bijdragen

Armoede van geest, wijsheid, leegte, aandacht (30)

Dankbaarheid

Elk gegeven moment confronteert ons met een gegeven werkelijkheid. Maar als het gegeven is, is het een gave.

En als het een gave is, dan is het geëigende antwoord: dank je wel.

Echte dankbaarheid kijkt echter niet in de eerste plaats naar de gave en spreekt daarover waardering uit, maar kijkt naar de gever en spreekt vertrouwen uit. Het moedige vertrouwen dat vertrouwt op de Gever van alle gaven is geloof. Leren bedanken, zelfs wanneer we de goedheid van de Gever niet kunnen zien, betekent de weg naar de vrede van het hart vinden. Want het is niet het geluk dat ons dankbaar maakt, maar dankbaarheid maakt ons gelukkig.

Le coeur connait les raisons, qui la raison ne connait pas: Het hart kent redenen, die de rede niet kent.
- Blaise Pascal -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.