.

Mystiek > Ingezonden > Bijdragen

Armoede van geest, wijsheid, leegte, aandacht (12)

Het ego loslaten

Dat geldt in de eerste plaats voor hoe we onszelf zien. Het ego wil eeuwig zijn. Daarom is het zo belangrijk om te leren het ego op zijn juiste plaats te houden. Dat betekent dat we erkennen dat het de geest is die ongeschapen is, eeuwig, onsterfelijk, niet het ego.

We identificeren ons echter met het ego. We klampen ons vast aan onze persoonlijke identiteit, ons afgescheiden-zijn. En dat is volgens het boeddhisme de uiteindelijke oorzaak van ons lijden, de grondoorzaak van ons onvermogen om het koninkrijk te zien en de Werkelijkheid waar te nemen zoals die is.

De leegte en het niet-zelf (anatta) van het boeddhisme betekent dat er niets bestaat op zichzelf en dat er niets kan bestaan in isolement. Alles is met elkaar verbonden.

In de materiële wereld bestaan er geen gehelen en geen delen. Alle dingen zijn geheeldelen of holons; alles, atomen, mensen en heel het universum.

We moeten leren niet langer te vechten tegen het leven en proberen het onze wil op te leggen: 'Niet zoals ik wil, maar zoals U wilt'. Overgave is als liefde. Liefde is de eerste stap naar het goddelijke, overgave is de laatste.

Wanneer ik mij laat meeslepen, ben ik meer aanwezig. Wanneer ik mezelf verlies, ben ik meer mezelf (onthechting).

Wanneer ik de vraag laat vallen, dan is daar het antwoord (ge-hoor-zaamheid).

En wanneer ik echt alleen ben, ben ik één met alles (al-één).

Blijf niet hangen in het verleden, droom niet van de toekomst, maar concentreer je geest op het huidige moment.
- Boeddha -

Underhill, Evelyn: Mysticism
A study in the nature and development of Man's spiritual consciousness
Cover van Evelyn Underhill: MysticismDit boek van Evelyn Underhill is een onbetwistbare klassieker t.a.v. het onderwerp mystiek. Ook al is het in 1910 voor het eerst gepubliceerd, Underhills boek
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.