.

Mystiek > Ingezonden > Bijdragen

Armoede van geest, wijsheid, leegte, aandacht (12)

Het ego loslaten

Dat geldt in de eerste plaats voor hoe we onszelf zien. Het ego wil eeuwig zijn. Daarom is het zo belangrijk om te leren het ego op zijn juiste plaats te houden. Dat betekent dat we erkennen dat het de geest is die ongeschapen is, eeuwig, onsterfelijk, niet het ego.

We identificeren ons echter met het ego. We klampen ons vast aan onze persoonlijke identiteit, ons afgescheiden-zijn. En dat is volgens het boeddhisme de uiteindelijke oorzaak van ons lijden, de grondoorzaak van ons onvermogen om het koninkrijk te zien en de Werkelijkheid waar te nemen zoals die is.

De leegte en het niet-zelf (anatta) van het boeddhisme betekent dat er niets bestaat op zichzelf en dat er niets kan bestaan in isolement. Alles is met elkaar verbonden.

In de materiële wereld bestaan er geen gehelen en geen delen. Alle dingen zijn geheeldelen of holons; alles, atomen, mensen en heel het universum.

We moeten leren niet langer te vechten tegen het leven en proberen het onze wil op te leggen: 'Niet zoals ik wil, maar zoals U wilt'. Overgave is als liefde. Liefde is de eerste stap naar het goddelijke, overgave is de laatste.

Wanneer ik mij laat meeslepen, ben ik meer aanwezig. Wanneer ik mezelf verlies, ben ik meer mezelf (onthechting).

Wanneer ik de vraag laat vallen, dan is daar het antwoord (ge-hoor-zaamheid).

En wanneer ik echt alleen ben, ben ik één met alles (al-één).

Wij zijn wat wij herhaald doen. Excellentie is dus niet een [losse] handeling, maar een gewoonte.
- Aristoteles -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.