.

Mystiek > Ingezonden > Bijdragen

Armoede van geest, wijsheid, leegte, aandacht (12)

Het ego loslaten

Dat geldt in de eerste plaats voor hoe we onszelf zien. Het ego wil eeuwig zijn. Daarom is het zo belangrijk om te leren het ego op zijn juiste plaats te houden. Dat betekent dat we erkennen dat het de geest is die ongeschapen is, eeuwig, onsterfelijk, niet het ego.

We identificeren ons echter met het ego. We klampen ons vast aan onze persoonlijke identiteit, ons afgescheiden-zijn. En dat is volgens het boeddhisme de uiteindelijke oorzaak van ons lijden, de grondoorzaak van ons onvermogen om het koninkrijk te zien en de Werkelijkheid waar te nemen zoals die is.

De leegte en het niet-zelf (anatta) van het boeddhisme betekent dat er niets bestaat op zichzelf en dat er niets kan bestaan in isolement. Alles is met elkaar verbonden.

In de materiële wereld bestaan er geen gehelen en geen delen. Alle dingen zijn geheeldelen of holons; alles, atomen, mensen en heel het universum.

We moeten leren niet langer te vechten tegen het leven en proberen het onze wil op te leggen: 'Niet zoals ik wil, maar zoals U wilt'. Overgave is als liefde. Liefde is de eerste stap naar het goddelijke, overgave is de laatste.

Wanneer ik mij laat meeslepen, ben ik meer aanwezig. Wanneer ik mezelf verlies, ben ik meer mezelf (onthechting).

Wanneer ik de vraag laat vallen, dan is daar het antwoord (ge-hoor-zaamheid).

En wanneer ik echt alleen ben, ben ik één met alles (al-één).

Het woord [dat Ik jullie heb gegeven] is dicht bij je, in je mond, in je hart. Je hoeft er alleen maar naar te leven.
- Inayat Khan -

Roemi: Juwelen
Een dagboek met 365 fragmenten van wijsheid. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Roemi: JuwelenDeze tweede bloemlezing uit het werk van Roemi is even mooi en inspirerend als "Roemi
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.