.

Mystiek > Ingezonden > Bijdragen

Armoede van geest, wijsheid, leegte, aandacht (6)

Niet-handelen en de Grote Dood

De taoïst Lao-Tse spreekt over het niet-doen, niet-handelen, en wel om juist het handelen tot eenheid en voltooiing te brengen.

Zen spreekt van het sterven van de Grote Dood.

Het gaat er om de ik-kramp los te laten en daarin door te stoten tot die diepste zijnsgrond van waaruit als vanzelfsprekend dat 'doen' gegeven zal worden, zal opwellen. M.a.w. je moet in de stilte steeds opnieuw de kramp van de ik-bevestiging, het zelf willen doen, het zelf in de hand houden, loslaten om het vanuit de diepste zijnsgrond te laten gebeuren, te ontvangen.

Het 'niet-handelen' van Lao-Tse verloopt parallel met het 'niet-uit-Mijzelf' van Jezus.

We moeten van onze eigen armoede en zwakheid houden zoals Jezus die beminde. Ze is zo kostbaar voor hem dat hij stierf aan het kruis om onze armoede aan te bieden aan de Vader en om ons de rijkdom van zijn eindeloze barmhartigheid te schenken ('Zalig de armen van geest').

Het allerkostbaarste kan niet worden gezocht, het moet worden afgewacht.
- pater Thomas Keating -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.