.

Mystiek > Ingezonden > Bijdragen

Armoede van geest, wijsheid, leegte, aandacht (4)

Zelf-ontlediging: de nederigheid van Christus

In de brief aan de Filippenzen stelt Paulus een hymne op aan Jezus die zichzelf ont-ledigt. De pre-existente Jezus bestond in de gestalte van God, maar hij heeft er zich niet aan willen vastklampen gelijk aan God te zijn. Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen (eauton ekenoosen).

Een Japanse vertaling geeft dit weer met 'hij maakte zichzelf tot niets'.

Maar de vernedering van het zichzelf tot niets maken door de menswording was nog niet genoeg. Hij omhelsde de diepste vernedering van het menselijk bestaan: de dood.

Niet zomaar een willekeurige dood, maar de meest vernederende dood die een jood zich kan voorstellen: verworpen worden door zijn eigen volk en gekruisigd worden door heidenen.

Maar God wekte hem op. Hij steeg ten hemel en nu aanbidt heel het universum hem. 'Iedere knie buigt zich en iedere tong belijdt dat Jezus Christus de Heer is'.

De radicale leegte van de menswording en de kruisdood wordt gevolgd door een even radicale verheerlijking.

Paulus spoort de Filippenzen er toe aan om zo leeg te worden als Jezus.

Dood en verheerlijking. Leegte en volheid. De graankorrel sterft en draagt veel vrucht.

Dat is het leven van Jezus. Joh. 5, 19: 'Voorwaar, voorwaar Ik zeg: de Zoon kan niets doen uit zichzelf, maar alleen wat Hij de Vader ziet doen'.

Alleen door te putten uit de Bron van Leven zal uit-putting overgaan in on-uit-puttelijk zijn.
- Carla Pols -

Roemi: Juwelen
Een dagboek met 365 fragmenten van wijsheid. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Roemi: JuwelenDeze tweede bloemlezing uit het werk van Roemi is even mooi en inspirerend als "Roemi
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.