.

Gebed > Bronnen

Bronnen van gebed

De items van het menu in de linker kolom wijzen de weg naar bronnen van gebed(stheorie).

De afwezigheid is voor de liefde, wat de wind is voor het vuur: ze dooft het kleine vuur, maar wakkert het grote aan.
- auteur onbekend -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.