.

Gebed > Bronnen

Bronnen van gebed

De items van het menu in de linker kolom wijzen de weg naar bronnen van gebed(stheorie).

Er gaat een leven van luisteren heen - voordat wat in mij spreekt - dóór mij zal spreken.
- Carla Pols -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.