.

Mystiek > Ingezonden > Bijdragen

Armoede van geest, wijsheid, leegte, aandacht (13)

Ja zeggen tegen de Bron

Wanneer we 'ja' tegen het geringste uitvloeisel van de werkelijkheid hebben gezegd, hebben wij impliciet alles wat tot die werkelijkheid behoort bevestigd.

Door diep het water uit de stroom in te drinken, zeggen we 'ja' tegen de Bron! Dat is de reden waarom de meest nederige ontmoeting met de werkelijkheid (dat kind dat in een stroom stekelbaarsjes aan het vangen is, die twinkeling in de ogen van onze geliefde, die schaduw op de witte muur...) waarachtig mystiek is, een ervaring van gemeenschap met de Laatste Werkelijkheid. En aangezien in de Laatste Werkelijkheid nu precies de 'tegengestelden samenvallen' (coïncidentia oppositorum), hoeven we niet verbaasd te zijn als wij deze gemeenschap als paradoxaal ervaren.

Armoede van geest betekent dus onze onderlinge afhankelijkheid erkennen, vooral in onze relatie tot God. Ik weet dat ik niets bezit en niets kan vasthouden. Ik weet dat de Werkelijkheid bestaat en dat ik besta, en de enige manier om écht te leven is door mijn 'leegte' toe te geven en door mee te vloeien in de stroom van het altijd veranderende en vergankelijke leven, mij met andere woorden over te geven aan God.

Licht komt wanneer het komt, genade komt wanneer het komt. Je moet de deur openhouden zodat, wanneer het komt, wanneer het aan je deur klopt, het jou daar aantreft en de deur open is, opdat het kan binnen komen.

Je doet er alles aan; dat is noodzakelijk, dat is een voorbereiding, de deur gaat open maar het gebeurt als het gebeurt. Het goddelijke klopt vele, ontelbare malen op je deur, de zon gaat elke dag op. Alles is genade.

Wanneer het goddelijke wakker is, is de leegte er niet. Het is een vervulling, een volmaakte vervulling. Alles is vol, meer dan vol, het is een overvloeiende volmaaktheid.

Het is het hoogtepunt, niet de afgrond.

Loslaten, laten zijn wat is, aanvaarden, overgave is echter niet zo eenvoudig. Als we blijven vastzitten in verlangens en afkeren, leven we niet in het nu-moment.

Zonder strijd kan er geen vooruitgang zijn.
- pater Thomas Keating -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.