.

Mystiek > Ingezonden > Bijdragen

Armoede van geest, wijsheid, leegte, aandacht (20)

Het oog van het hart geopend

Het 'oog' dat opengaat naar zijn aanwezigheid bevindt zich in het centrum van onze nederigheid, diep in het hart van onze vrijheid, in de diepte van onze geestelijke natuur. Meditatie is het opengaan van dit oog.

De monastieke geestelijken hebben altijd lucide en eenvoudig begrepen dat het hoofddoel van het monastieke leven erin bestaat een ononderbroken bewustzijn te verwerven van Gods aanwezigheid, om één en al gebed te zijn. Augustinus, die niet alleen voor monniken maar voor alle christenen schreef, beschouwde het opengaan van het 'oog van het hart' als het eerste doel van het leven en van elke christelijke oefening.

Het openen van het spirituele oog is een manier om het ongebroken en ongedifferentieerde bewustzijn uit te drukken, dat pure bewustzijn dat met de staat van onophoudelijk gebed overeenkomt.

Wanneer het oog van het hart echt geopend is, knippert het nooit; het zal zich nooit meer sluiten.

Ga alleen maar zitten, terwijl je niets doet. Alles komt tot stil-stand. Wanneer jij tot stilstand komt, komt alles tot stilstand. Tijd beweegt zich dan niet meer, alsof plotseling de wereld een hoogtepunt heeft bereikt en er geen beweging is.

Je wordt alleen oor-spronkelijk wanneer je de mind overstijgt. Wanneer de mind is opgehouden en het bewustzijn rechtstreeks, onmiddellijk, tegenover het bestaan staat, van moment tot moment in contact met het bestaan, dan wordt je authentiek. Dan ben je voor het eerst authentiek jezelf. Voor het overige zijn alle ideeën geleend. Je kent misschien de hele bijbel uit je hoofd, maar dat maakt geen verschil, het is niet van jezelf.

Wanneer er geen kennis is, ontstaat weten, want weten is je kenmerk - het kenmerk van bewustzijn.

Het is net als een spiegel; de spiegel weerkaatst alles wat er is, het bewustzijn weerspiegelt de waarheid die altijd vlak voor je is, precies op het puntje van je neus.

Waarheid kan worden ont-dekt, kan niet worden onderwezen. Ontdekken betekent reageren op alles wat hier en nu om je heen is, gehoor geven aan dat wat er is (ge-hoor-zaamheid), zien (schouwen) wat er is. Dat is een grote ontdekking, maar geen kennis.

In de eindeloze zee zijn we ontstuimig tuimelende draaikolken - op zoek naar de diepte van ons Zelf.
- Carla Pols -

Borchert, Bruno: Mystiek
Geschiedenis en uitdaging
Cover van Bruno Borchert: MystiekBorcherts boek is uitermate geschikt voor een overzicht van en een eerste kennismaking met het fenomeen mystiek. Het is een heel mooi naslagwerk (o.a. veel
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.