.

Mystiek > Ingezonden > Bijdragen

Armoede van geest, wijsheid, leegte, aandacht (14)

Het heilig nu-moment

Bij het hier, de heilige grond, hoort het nu, de Kairos, het heilige ogenblik, de gunstige tijd, het heden waarover de liturgie steeds weer zingt 'Het is heden! Hoort naar zijn stem; verhardt niet uw hart' -een beslissende passage. En dit heden is altijd!

Het nu-moment is het enige moment dat er is. Hier en nu snijdt de eeuwigheid de tijd. Elk moment is een kairos-moment, m.a.w. een moment dat God zich openbaart. Het nu is niet in de tijd.

Voor Prediker betekent verlichting: 'Leef maar in het nu-moment, geniet daar maar van', want het werk van God is uiteindelijk leeg, ondoorgrondelijk. Prediker voelt iets aan van de oorspronkelijke eenvoud die er is, maar waar je geen vorm, geen gestalte kunt aan geven, omdat alles leeg is. De enige manier waarop je het kunt beleven, is het nu-moment: in het nu-moment genieten van wat gegeven wordt.

Herinneringen, angst, ergernis, woede, haat, jaloezie enz... voeren de geest echter voortdurend weg van het heden naar het verleden of de toekomst. Maar het koninkrijk van God is alleen te vinden in het heden. Als we leren loslaten, stil en aandachtig zijn, present in het hier en nu, kunnen we soms een glimp opvangen van het koninkrijk.

Leren overkomt je niet bij toeval. Je moet er hartstochtelijk naar streven en toegewijd volharden in dat streven.
- Abigail Adams -

Borchert, Bruno: Mystiek
Geschiedenis en uitdaging
Cover van Bruno Borchert: MystiekBorcherts boek is uitermate geschikt voor een overzicht van en een eerste kennismaking met het fenomeen mystiek. Het is een heel mooi naslagwerk (o.a. veel
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.