.

Mystiek > Bronnen

Bronnen van mystiek

De items van het menu in de linker kolom wijzen de weg naar bronnen van (informatie over) mystiek.

Al onze woorden zijn kruimels die afvallen van de feesttafel van onze geest.
- Khalil Gibran -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.