.

Mystiek > Ingezonden > Bijdragen

Armoede van geest, wijsheid, leegte, aandacht (25)

Horend niet luisteren, ziende niet zien

Christus staat al voor je deur, maar jij bent er niet. Je bent nooit thuis. Het gaat er niet om dat jij het goddelijke vindt, maar dat het goddelijke jou vindt, hier en nu.

Wij slapen allemaal, we zijn niet hier en nu, want als je hier en nu bent, ben je wakker.

Horen is nog geen luisteren. Luisteren is horen met volledig gewaarzijn, met intense, onschuldige aandacht.

Kijken is nog geen zien. Zien of schouwen is kijken met volledig gewaarzijn, met intense, onschuldige aandacht.

Wees dood voor jezelf, terwijl je leeft, helemaal dood. Doe dan zoals je wilt, en jouw handeling zal de juiste zijn.
- Roemi -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.