.

Mystiek > Ingezonden > Bijdragen

Armoede van geest, wijsheid, leegte, aandacht (1)

Mystieke stilte en innerlijke vuur

De christelijke mysticus gaat, verder dan denken en redeneren, uiteindelijk een rijk binnen van supra-conceptuele stilte, de silentium mysticum, waar hij of zij niet langer woorden of ideeën nodig heeft, omdat God onmiddellijk aanwezig is in het non-dualisme van de liefde.

God is niet langer 'daarbuiten', maar woont in de persoon zelf en in alle geschapen dingen van het enorme heelal. En dan ontstaat er in de geest en het hart een innerlijk vuur, een levende vlam van liefde, die naar de subliemste wijsheid voert. Deze wijsheid is vormloos en onuitsprekelijk.

We zijn pelgrims - levenslang op weg naar het oord in onszelf...
- Carla Pols -

Underhill, Evelyn: Mysticism
A study in the nature and development of Man's spiritual consciousness
Cover van Evelyn Underhill: MysticismDit boek van Evelyn Underhill is een onbetwistbare klassieker t.a.v. het onderwerp mystiek. Ook al is het in 1910 voor het eerst gepubliceerd, Underhills boek
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.