.

Mystiek > Ingezonden > Bijdragen

Armoede van geest, wijsheid, leegte, aandacht (1)

Mystieke stilte en innerlijke vuur

De christelijke mysticus gaat, verder dan denken en redeneren, uiteindelijk een rijk binnen van supra-conceptuele stilte, de silentium mysticum, waar hij of zij niet langer woorden of ideeën nodig heeft, omdat God onmiddellijk aanwezig is in het non-dualisme van de liefde.

God is niet langer 'daarbuiten', maar woont in de persoon zelf en in alle geschapen dingen van het enorme heelal. En dan ontstaat er in de geest en het hart een innerlijk vuur, een levende vlam van liefde, die naar de subliemste wijsheid voert. Deze wijsheid is vormloos en onuitsprekelijk.

Met het denken kun je net zo min de ware bron van je wezen bereiken als je door zand te koken rijst kunt krijgen.
- Boeddha -

Borchert, Bruno: Mystiek
Geschiedenis en uitdaging
Cover van Bruno Borchert: MystiekBorcherts boek is uitermate geschikt voor een overzicht van en een eerste kennismaking met het fenomeen mystiek. Het is een heel mooi naslagwerk (o.a. veel
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.