.

Mystiek > Ingezonden > Bijdragen

Armoede van geest, wijsheid, leegte, aandacht (1)

Mystieke stilte en innerlijke vuur

De christelijke mysticus gaat, verder dan denken en redeneren, uiteindelijk een rijk binnen van supra-conceptuele stilte, de silentium mysticum, waar hij of zij niet langer woorden of ideeën nodig heeft, omdat God onmiddellijk aanwezig is in het non-dualisme van de liefde.

God is niet langer 'daarbuiten', maar woont in de persoon zelf en in alle geschapen dingen van het enorme heelal. En dan ontstaat er in de geest en het hart een innerlijk vuur, een levende vlam van liefde, die naar de subliemste wijsheid voert. Deze wijsheid is vormloos en onuitsprekelijk.

Elk schepsel is een woord van God en een boek over God.
- Meister Eckehart -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.