.

Mystiek > Over mystiek > Angelus Silesius > Mystieke citaten

Mystieke citaten van Angelus Silesius (9)

I,69 Melk tezamen met wijn sterkt heel goed

De mensheid is de melk, de Godheid is de wijn;
Drink melk met wijn vermengd, wanneer je gesterkt wilt zijn.

I,7 Men moet nog voorbij aan God

Waar is mijn oponthoud? Waar ik en jij niet bestaan.
Waar is mijn uiteindelijke doel, naar welk ik toe zal gaan?
Daar waar men er geen vindt. Waar moet ik dan nu heen?
Ik moet nog voorbij God een woestijn binnengaan.2

I,71 Men moet het wezen zijn

Liefde oefenen kost veel inspanning; wij moeten niet alleen
maar liefhebben, maar zelf, zoals God, de liefde zijn.

I,72 Hoe ziet men God?

God woont in een licht, naar welk geen enkel pad voert;
wie het zelf [nl. dat licht] niet wordt, die ziet Hem voor eeuwig niet.

I,75 Je begeerte je afgod

Begeer je wat met God, ik zeg het helder en vrij,
(hoe heilig je ook bent) dat het jouw afgod is.

We verlaten de Weg geen moment. Wat we kunnen verlaten, is niet de Weg.
- auteur onbekend -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.