.

Mystiek > Over mystiek > Angelus Silesius > Mystieke citaten

Mystieke citaten van Angelus Silesius (31)

VI,18 De eeuwigheid wordt voor niets gehouden

O dwaasheid, omwille van den tijd waagt men zich tot in de dood,
en op de eeuwigheid richt men slechts zijn spot!

VI,20 Het tijdelijke is rook

Al het tijdelijke is rook. Laat je het [binnen] in je huis,
voorwaar, het bijt het de geestesogen uit.

VI,22 Mest vastpakken is dom

Hoe dwaas de mens, die mest vastpakt!
Hoe dwaas, jij die je vreugde in ijdele eer stelt!

VI,23 Zichzelf niet kennen zorgt voor vergeefs rennen

Hoe komt het toch, dat de mens zo krankzinnig om ijdele eer rent?
Het komt, omdat hij niet zijn eer in God erkent.

VI,24 Wat men in zichzelf heeft, zoekt men niet buiten

Wie in zichzelf eer heeft, die zoekt het niet buiten;
Zoek jij haar in de wereld, dan heb je haar nog buiten [jezelf].

Er gaat een leven van luisteren heen - voordat wat in mij spreekt - dóór mij zal spreken.
- Carla Pols -

Borchert, Bruno: Mystiek
Geschiedenis en uitdaging
Cover van Bruno Borchert: MystiekBorcherts boek is uitermate geschikt voor een overzicht van en een eerste kennismaking met het fenomeen mystiek. Het is een heel mooi naslagwerk (o.a. veel
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.