.

Mystiek > Over mystiek > Angelus Silesius > Mystieke citaten

Mystieke citaten van Angelus Silesius (14)

II,58 God sterven en God leven

Sterf of leef in God; je doet aan beide dingen goed,
omdat men God sterven en God ook leven moet.

II,59 Wie is meer God dan mens?

Wie zonder gewaarwordingen lief heeft en zonder waarnemen kent,
zo iemand wordt met goed recht meer God dan mens genoemd.

II,6 'Niets' is de beste troost

'Niets' is de beste troost: onttrekt God Zijn schijn,
dan moet het naakte 'niets' jouw troost en ontroost zijn.

II,60 Over het liefhebben

Mens, wil je niets en heb je niets lief, dan wil je en heb je op de
juiste wijze lief;
[maar] wie evenveel liefheeft, wat hij wil, heeft nog niet lief, zoals hij zou moeten.

II,61 Wie zichzelf verlaat vindt God

Wie zichzelf verloren heeft en van zichzelf is ontbonden,
die heeft God, zijn Troost, en zijn Heiland gevonden.

Enkel zij die durven los te laten zullen de moed kunnen opbrengen om opnieuw binnen te gaan.
- anoniem -

Borchert, Bruno: Mystiek
Geschiedenis en uitdaging
Cover van Bruno Borchert: MystiekBorcherts boek is uitermate geschikt voor een overzicht van en een eerste kennismaking met het fenomeen mystiek. Het is een heel mooi naslagwerk (o.a. veel
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.