.

Mystiek > Over mystiek > Angelus Silesius > Mystieke citaten

Mystieke citaten van Angelus Silesius (29)

V,285 De geestelijke tortelduif

Ik ben de tortelduif, de wereld is mijn woestijn;
God mijn Echtgenoot is weg; daarom zit ik zonder nest.

V,286 De eenvoud moet geestig zijn

Die eenvoud acht ik hoog, welke God geestigheid heeft geschonken;
Die [eenvoud] die deze [geestigheid] niet heeft, is haar naam niet waard.

V,293 De beloning van de liefde

De liefde heeft God zelf tot 'wezenlijk' loon;
Hij blijft voor eeuwig haar roem en erekroon.

V,296 De liefde Gods in ons is de heilige Geest

De liefde, die in jou naar God gericht blijkt ["sich zu Gott
in dir beweißt"],
is Gods eeuwige kracht, zijn Vuur en heilige Geest.

V,305 De liefde Gods is wezenlijk

De liefde voor God bestaat niet in zoetheid;
[- ] zoet is enkel het toevallige ["ist ein Zufall nur"] - zij bestaat in
wezenlijkheid.7

Het woord [dat Ik jullie heb gegeven] is dicht bij je, in je mond, in je hart. Je hoeft er alleen maar naar te leven.
- Deuteronomium 30:14 -

Underhill, Evelyn: Mysticism
A study in the nature and development of Man's spiritual consciousness
Cover van Evelyn Underhill: MysticismDit boek van Evelyn Underhill is een onbetwistbare klassieker t.a.v. het onderwerp mystiek. Ook al is het in 1910 voor het eerst gepubliceerd, Underhills boek
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.