.

Mystiek > Over mystiek > Angelus Silesius > Mystieke citaten

Mystieke citaten van Angelus Silesius (30)

V,33 Wanneer God het liefst bij ons is

God, wiens genot het is, bij jou, o mens, te zijn,
komt, wanneer jij niet thuis bent, het liefst bij jou binnen.14

V,39 De gelaten mens is reeds zalig

Een mens, die zich aan God [over]laat in alle gevallen en op alle wijzen,
die kan men waarlijk reeds in zijn lichaam zalig prijzen.

V,4 Niets kan zonder het Ene bestaan

Zoals elk en ieder getal zonder het Ene niet kan bestaan,
zo zouden de schepselen zonder God, het Ene, vergaan.

V,9 Eenieder moet Christus zijn

De ware Godszoon is Christus alleen,
toch moet elke christen diezelfde Christus zijn.

VI,17. De ene begeerte veroorzaakt de andere

Hoe meer een mens zich verheugt op tijdelijke eer en goederen,
des te minder heeft hij tot de eeuwige dingen moed.
Hoe meer daarentegen hij wacht op de eeuwige dingen,
hoe meer en meer wordt hem het tijdelijke gering.

De geest is geen vaas om te vullen, maar een vuur om te ontsteken.
- Plutarchus -

Borchert, Bruno: Mystiek
Geschiedenis en uitdaging
Cover van Bruno Borchert: MystiekBorcherts boek is uitermate geschikt voor een overzicht van en een eerste kennismaking met het fenomeen mystiek. Het is een heel mooi naslagwerk (o.a. veel
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.