.

Mystiek > Over mystiek > Angelus Silesius > Mystieke citaten

Mystieke citaten van Angelus Silesius (1)

I,1 Wat verfijnd is houdt stand

Rein als het fijnste goud, standvastig als een rots,
zo zuiver als kristal dient je gemoed te zijn.

I,10 Ik ben als God en God als ik

Ik ben zo groot als God, Hij is zo klein als ik:
Hij kan niet bóven mij en ik niet ónder Hem zijn.

I,11 God is in mij en ik in Hem

God is in mij het vuur en ik in Hem de weerschijn:
Zijn wij elkaar niet innig vertrouwd?

I,12 Men moet zich óver-zetten

Mens, waar jij je geest óver plaats en tijd heen zet,
daar kun je elk moment in de eeuwigheid vertoeven.

I,13 De mens is eeuwigheid

Ik zelf ben eeuwigheid, wanneer ik de tijd verlaat
En mij in God en God in mij tezamenvat.

Dagelijks een willekeurig gekozen inspirerend citaat ontvangen? Lees hier hoe.
Zie ook nog de mooie, soms mystiek getinte aforismen van Carla Pols,
of de citaten over spiritualiteit, meditatie, gebed.

De fontein der liefde rijst omhoog in de liefde voor de enkeling en valt neer als universele liefde.
- Inayat Khan -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.