.

Mystiek > Over mystiek > Angelus Silesius > Mystieke citaten

Mystieke citaten van Angelus Silesius (22)

IV,13 De eigenschappen van de drie standen

De boetelingen smeken God, de vrije mensen danken Hem;
de bruiden zijn vol liefde en rust als Seraphim [engelen].

IV,137 Het vonkje in het vuur

Wie kan het vonkje temidden van het vuur onderscheiden;
wie kan mij, wanneer ik in God ben, of ik het ben, benoemen?

IV,14 God schenkt het grote in het kleine

Neem, wat de Heer je geeft; Hij schenkt het grote in het kleine,
in het slechte erts goud, ook al denken wij van niet.

IV,147 De weidsheid van de mens in onbeschrijfelijk

Wie is het, die mij zou kunnen vertellen, hoe wijd en breed ik ben,
als [zelfs] de oneindige God in mij wandelen kan? [allusie op 2Kor.6]

IV,16 De sneeuw in de zon

Hoe mooi glanst de sneeuw, wanneer de stralen van de zon hem
met hemels licht bestrijken en beschilderen!
Zo glanst ook jouw ziel, wanneer zij wit is als de sneeuw,
wanneer zij beschenen wordt door de Opgang van omhoog.5

Voordat je tot een ander kunt gaan, moet je tot jezelf gekomen zijn.
- auteur onbekend -

Roemi: Juwelen
Een dagboek met 365 fragmenten van wijsheid. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Roemi: JuwelenDeze tweede bloemlezing uit het werk van Roemi is even mooi en inspirerend als "Roemi
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.