.

Mystiek > Over mystiek > Angelus Silesius > Mystieke citaten

Mystieke citaten van Angelus Silesius (27)

V,266 Het juiste leven van de ziel

Dan leeft de ziel juist, wanneer God, haar Geest en Leven,
haar helemaal vervuld heeft en zij Hem ruimte heeft gegeven.

V,267 Zo de school, zo de leer

In de scholen van deze wereld wordt God ons slechts beschreven;
In de school van de heilige Geest leert men Hem schouwen en liefhebben.

V,268 Men dient te 'werken' zonder ergernis

De zon schijnt en 'werkt' zonder welke ergernis of pijn dan ook;
Zo moet ook jouw ziel, als het juist met haar is, zijn.

V,269 Wie aan God voorbij [is], schouwt God

Bruid, zoek jij te schouwen het aangezicht van de Bruidegom,
Ga aan God en alles voorbij, dan zal het jou niet ontbreken.

V,273 Waar Christus niet 'werkt', daar is Hij niet

Vriend, waar niet Christus 'werkt', daar is Hij ook nog niet,
hoeveel ook de mens over Hem zingt of spreekt.

Wijsheid is een bron: hoe meer men eruit drinkt, hoe meer en krachtiger ze opborrelt.
- Angelus Silesius -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.