.

Mystiek > Over mystiek > Angelus Silesius > Mystieke citaten

Mystieke citaten van Angelus Silesius (17)

III,179 Over het liefhebben

De liefde van deze wereld, zij loopt altijd uit op droefheid;
laat mijn hart daarom alleen de eeuwige Schoonheid liefhebben.

III,180 God weet Zijn eigen begin niet

Jij vraagt, hoe lang God geweest is, om verslag daarover;
Ach, wees stil: het is zo lang, dat Hij het zelf niet weet.

III,181 Ook over God

God is nog nooit geweest en zal ook nooit zijn
en blijft toch bestaan na 's werelds einde, was ook als enige voordat zij ontstond.

III,183 Op volhardendheid komt het aan ["Beharrlichkeit ist not"]

Het grootste, dat een mens nodig heeft voor de zaligheid,
(daar waar hij in het goede staat) is de volhardendheid.

III,188 Het Woord wordt nog steeds geboren

Voorwaar, het eeuwige Woord wordt ook vandaag de dag nog geboren;
Waar dan? Daar, waar jij jezelf in jezelf hebt verloren.

Abt Sisoes zei: Zoek God, maar zoek Hem niet daar waar Hij niet woont.
- woestijnvaderspreuk -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.