.

Mystiek > Over mystiek > Angelus Silesius > Mystieke citaten

Mystieke citaten van Angelus Silesius (25)

V,1 Alles moet weer terug in het Ene

Alles komt voort uit het Ene en moet naar binnen in het Ene,
wil het niet verdeeld en in veelheid zijn.

V,12 Een wakend oog ziet

Het licht der heerlijkheid schijnt midden in de nacht.
Wie kan het zien? Een hart, dat ogen heeft en waakt.

V,146 De wereld is van eeuwigheid

Omdat God, de Eeuwige, de wereld schiep buiten de tijd,
daarmee is het dus zonneklaar, dat zij is van eeuwigheid.

V,149 Alle mensen moeten één Mens worden

De veelheid is vijand van God: daarom trekt Hij ons zo naar binnen,
dat alle mensen in Christus één zouden zijn.

V,163 Alles komt uit het verborgene

Wie had dat kunnen denken! Uit duisternis komt het lichte,
het leven uit de dood, het iets uit het niet.

Wil je licht zien, loop dan niet weg voor duisternis.
- auteur onbekend -

Roemi: Juwelen
Een dagboek met 365 fragmenten van wijsheid. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Roemi: JuwelenDeze tweede bloemlezing uit het werk van Roemi is even mooi en inspirerend als "Roemi
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.