.

Mystiek > Over mystiek > Angelus Silesius > Mystieke citaten

Mystieke citaten van Angelus Silesius (23)

IV,17 Naar de heer Jezus

Ik nader U, Heer, als mijn zonnenschijn,
die mij verlicht, verwarmt en levendig doet zijn:
nadert U mij van Uw kant als Uw aarde,
dan zal mijn hart spoedig tot de mooiste lente worden.

IV,181 Over de zaligen

De zalige ziel weet niets meer van andersheid,
zij is één licht met God en één heerlijkheid.

IV,187 Men moet de Gever nemen

Mens, laat de gaven van God [staan] en snel op Hem zelf toe!
Waar jij aan de gaven blijft hangen, zul je niet tot rust komen.

IV,194 Wat God het liefste doet

Het liefste werk, dat God zo innig wenst,
is, dat Hij zijn Zoon in jou baren kan.

IV,298 De liefde kent geen vrees

De liefde is niet angstig, zij kan ook niet bederven,
nog eerder zou God tezamen met Zijn Godheid sterven.6

Men kan niet in de waarheid doordringen tenzij door de liefde.
- Morpheus in film The Matrix -

Roemi: Juwelen
Een dagboek met 365 fragmenten van wijsheid. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Roemi: JuwelenDeze tweede bloemlezing uit het werk van Roemi is even mooi en inspirerend als "Roemi
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.