.

Mystiek > Over mystiek > Angelus Silesius > Mystieke citaten

Mystieke citaten van Angelus Silesius (28)

V,276 De heilige handelt niet volgens de geboden

De heilige, wat hij doet, doet hij niet volgens het gebod;
hij doet het puur uit liefde voor God.

V,277 De rechtvaardige heeft geen wet

Voor slechten is de wet: zou er geen gebod geschreven zijn,
de vromen zouden toch nog God en de naaste liefhebben.

V,278 De geestelijke 'krabbegang'

Mens, daal neer, dan zul je opstijgen;
laat af van jouw gaan, dan begint jouw loop.

V,280 God kan zichzelf niet meten

God is zo hoog en zo groot: wilde Hij zichzelf meten,
Hij zou, ook al is Hij God, het getal van de maatstaf vergeten.

V,284 God komt, [nog] voordat je naar Hem verlangt

Wanneer verlangen naar God jou vult en je wenst Zijn kind te zijn,
is Hij reeds daarvóór in jou en geeft je dat [verlangen] in.

Áls er een God bestaat, dan is Hij geen sentimentele God.
- Ursula K. LeGuin -

Roemi: Juwelen
Een dagboek met 365 fragmenten van wijsheid. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Roemi: JuwelenDeze tweede bloemlezing uit het werk van Roemi is even mooi en inspirerend als "Roemi
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.