.

Mystiek > Over mystiek > Angelus Silesius > Mystieke citaten

Mystieke citaten van Angelus Silesius (7)

I,5 Men weet niet, wat men is

Ik weet niet, wat ik ben; ik ben niet, wat ik weet:
Een ding en niet een ding; een aanzetje en een cirkel.1

I,6 Jij moet zijn, wat God is

Wil ik mijn uiteindelijke doel en mijn eerste begin vinden,
dan moet ik mijzelf in God en God in mij gronden
en worden dat, wat Hij is: ik moet een glans in het Glanzen,
ik moet een woord in het Woord, een god in God zijn.

I,60 Lichaam, ziel en Godheid

De ziel is een kristal, de Godheid in haar is haar schijn;
Het lichaam, waarin je leeft, is hun beider schrijn.

I,61 God moet in jou geboren worden

Werd Christus duizend leer in Bethlehem geboren
maar niet in jou, dan blijf je toch nog voor eeuwig verloren.

I,63 Sta zelf uit de doden op

Ik zeg je, het maakt niets uit dat Christus is opgestaan,
wanneer jij nog gekluisterd ligt door zonde en doodsbanden.

Onwetende mensen zitten verstrikt in woorden zoals een olifant in de modder.
- Lankavatara Soetra -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.