.

Mystiek > Over mystiek > Angelus Silesius > Mystieke citaten

Mystieke citaten van Angelus Silesius (32)

VI,38 Hoe meer toewending, hoe meer verlichting

In de mate dat de maan zich naar zijn zon richt,
naar jouw Jij, naar die mate zal jullie jullie licht toegemeten worden.

VI,39 De geestelijke maan met haar zon

Ik wil de maan zijn, wees, Jezus, Jij de zon;
dan zal mijn aangezicht vol eeuwige vreugde en gelukzaligheid zijn.

VI,40 De zon móet verlichten

De zon moet haar licht verlenen aan allen, die het willen:
De duivel zou verlicht raken, wilde hij zich tot God keren.

VI,42 Wie niet bewogen wordt, hoort niet bij het geheel

De zon wekt alles op ["erreget all's"], doet al de
sterren dansen;
wordt jij niet ook bewogen, dan hoor je niet bij het geheel.

VI,54 De overwinning volgt pas naderhand

Christen, niemand heeft de overwinning en haar troost ondervonden,
die niet eerst vantevoren in de strijd de vijand heeft overwonnen.

Een goed hart met een fout geloof is beter dan het goede geloof met een fout hart.
- auteur onbekend -

Borchert, Bruno: Mystiek
Geschiedenis en uitdaging
Cover van Bruno Borchert: MystiekBorcherts boek is uitermate geschikt voor een overzicht van en een eerste kennismaking met het fenomeen mystiek. Het is een heel mooi naslagwerk (o.a. veel
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.