.

Mystiek > Over mystiek > Angelus Silesius > Mystieke citaten

Mystieke citaten van Angelus Silesius (32)

VI,38 Hoe meer toewending, hoe meer verlichting

In de mate dat de maan zich naar zijn zon richt,
naar jouw Jij, naar die mate zal jullie jullie licht toegemeten worden.

VI,39 De geestelijke maan met haar zon

Ik wil de maan zijn, wees, Jezus, Jij de zon;
dan zal mijn aangezicht vol eeuwige vreugde en gelukzaligheid zijn.

VI,40 De zon móet verlichten

De zon moet haar licht verlenen aan allen, die het willen:
De duivel zou verlicht raken, wilde hij zich tot God keren.

VI,42 Wie niet bewogen wordt, hoort niet bij het geheel

De zon wekt alles op ["erreget all's"], doet al de
sterren dansen;
wordt jij niet ook bewogen, dan hoor je niet bij het geheel.

VI,54 De overwinning volgt pas naderhand

Christen, niemand heeft de overwinning en haar troost ondervonden,
die niet eerst vantevoren in de strijd de vijand heeft overwonnen.

Wij zijn als zojuist geboren kinderen: onze kracht schuilt in het vermogen om te groeien.
- Rabindranath Tagore -

Roemi: Juwelen
Een dagboek met 365 fragmenten van wijsheid. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Roemi: JuwelenDeze tweede bloemlezing uit het werk van Roemi is even mooi en inspirerend als "Roemi
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.