.

Mystiek > Over mystiek > Angelus Silesius > Mystieke citaten

Mystieke citaten van Angelus Silesius (16)

III,151 De heilige is nooit bedroefd

De heilige kan nooit in de geest bedroefd zijn;
Waarom? Hij looft God voortdurend ook in de grootste pijn.

III,153 De knechten, vrienden en kinderen

De knechten vrezen God, de vrienden hebben Hem lief,
de kinderen geven Hem hun hart en al hun zinnen.

III,156 De liefde gaat boven weten

Met God verenigd zijn en Zijn kus genieten,
is beter dan vele dingen weten zonder Zijn liefde.

III,163 De geheime wedergeboorte

Uit God wordt men geboren, in Christus sterft men
en in de Heilige Geest begint men te leven.

III,168 De Godheid

De Godheid is een bron, alles stamt uit haar
en keert daar naar terug; daarom is Zij ook een zee.

De mens die in harmonie met zichzelf leeft, leeft in harmonie met het universum.
- Thomas à Kempis -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.