.

Mystiek > Over mystiek > Angelus Silesius > Mystieke citaten

Mystieke citaten van Angelus Silesius (18)

III,196 De wijsheid en de liefde

De wijsheid schouwt God, de liefde kust Hem;
ach, dat ik niet vol liefde en vol wijsheid ben!

III,201 God geeft graag grote gaven

God - omdat Hij groot is - geeft het liefst grote gaven:
ach, dat wij arme mensen slechts zulke kleine harten hebben!

III,217 God is overal en nergens

Bedenk: overal is God, de grote JHWH,
en toch is Hij noch hier, noch ergens anders, noch daar.

III,220 De hoogste stand van de ziel

Niemand heeft zijn stand zo hoog gemaakt,
als een ziel die haar gemoed tot rust bracht.

III,228 De ogen van de ziel

Twee ogen heeft de ziel: één schouwt in de tijd,
de ander richt zich op de eeuwigheid.

Het belangrijkste is dat we de muziek van het leven blijven horen en verstaan.
- Aurelius Augustinus -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.