.

Meditatie > Boeddhisme > Geschiedenis > Dumoulin Japan > Moderne tijd

C Zen-bewegingen gedurende de moderne tijd (6)

Excurs bij VII: Basho en het natuurgevoel van Zen

Japans grootste dichter (1644-1694) is sterk door Zen beïnvloed, alhoewel hij geen monnik was en die invloed pas tamelijk laat in zijn leven begon door te werken. Hij zag de mensen vooral in hun verbondenheid met de natuur en de kosmos. Zijn meeste gedichten gaan ook over dit onderwerp. In de toestand van eenzaamheid kan de ziel aan het Absolute roeren. Zen oefent stilte en eenzaamheid in lange en zware uren in. Basho had deze school doorlopen en zag daardoor de stilte ín de geluiden der natuur. Hij zag het mensenleven als een reis zonder begin of einde, tussen zijn en niet-zijn, eeuwigheid en vergankelijkheid. Het mensenleven is slechts een voorbijgaand moment in de cycli van de kosmos. Basho heeft geen geschiedenis-begrip ontwikkeld. Het Taoïstische element, dat in het Japanse Zen geen mindere rol speelt dan in het Chinese, komt bij hem duidelijk aan het licht. De natuurliefde van de japanners is niet veroorzaakt door Zen, maar Zen kwam hen daarin wel ver tegemoet.

Wees altijd druk in de weer, en er is geen hoop op leven.
- Thomas à Kempis -

Myokyo-ni: Gentling the Bull
The Ten Bull Pictures. A Spiritual Journey. The Comments from talks by MYOKYO-NI (Irmgard Schloegl)
Cover van Gentling the BullEen diepgravend, interessant en erg inspirerend boek van Zenmeesteres Myokyo-ni. Het is een commentaar bij de zog. plaatjes van de
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.