.

Meditatie > Boeddhisme > Plaatjes van de os > Bhagwan over de Plaatjes

Bhagwan over de Plaatjes (8)

6. Huiswaarts rijden

Zesde soetra

Als jij geen meester bent, dan ben je een schaduw van je denken, terwijl, wanneer jij de meester bent, de gedachten je volgen als een schaduw. In het eerste geval richt je je levensenergie naar buiten: op dingen, personen, macht, aanzien, terwijl jij als meester diezelfde energie naar binnen keert, naar huis.
Criterium of je op de weg naar huis bent: je weg voert je naar een steeds hogere staat van gelukzaligheid, waardoor je niet kunt ophouden met innerlijk zingen en dansen.
Mensen zijn bang voor meesters die hun hart kunnen raken, dat in een ander ritme zouden kunnen brengen en zo hun leven veranderen. Dus doen ze liever alsof ze blind en doof zijn.
Het gaat erom de je de atmosfeer, de energie van de meester in je laat indringen (satsang), gewoon door bij hem aanwezig te zijn. Dan welt er een lied in je op, en danst het in jou.

Het commentaar bij de zesde soetra

Alleen wanneer er totale intensiteit is bij het zoeken naar God, heeft de zoektocht zin. Half je energie hieraan besteden, en half aan de wereldse geneugten, heeft geen enkele zin. Stort je dan liever helemaal in de wereldse zaken die je najaagt; des te eerder zul je ermee klaar zijn. Doe niets halfslachtig.

En als de strijd voorbij is, dan begrijpt men dat alles goed was. Winst en verlies beide zijn gelijk gemaakt. Op dwaalsporen terecht komen, is ook deel van het groeiproces en zich in de wereld storten, maakte ook deel uit van het zoeken naar God. Het was nodig!

Onderdruk nooit je verlangen, bijv. om sociale redenen, dat je afwacht of anderen eraan willen voldoen. Zo'n verlangen zal zich altijd op een of andere manier doen gelden.
Kijk naar je verlangens, gevoelens en gedachten met aandacht, maar zonder te oordelen, er de kwalificatie "goed" of "slecht" op plakkend. Zo is woede bijv. ook een stukje energie van de stier, misschien de verkeerde kant op gericht, maar desalniettemin de stier. En aandacht werkt transformerend, is alchemisch: zo kan bijv. woede door diepe aandacht zonder oordelen getransformeerd worden in mededogen.

Ander voorbeeld transformerende kracht van aandacht: sex die nu niet meer bepalend is voor de liefde, maar liefde die bepalend wordt voor de sex. Zolang mensen nog verdringen (bijv. in dit geval hun sexualiteit) zijn ze bang voor uitingen van levensenergie, bijv. in de vorm van sex en liefde.
Nog een voorbeeld van verdringing: een guru die zegt niets met geld te maken willen hebben, maar in feite grote angst voor geld voelt en dat wat het in hem zou kunnen oproepen, en deze angst verdringt. Dus hij heeft het geld helemaal niet vaarwel gezegd, maar zit er nog helemaal aan vast.
De oude wereld en verlangens roepen de herder in plaatje 6 terug, maar hij is ongevoelig geworden voor hun roep, omdat hij op weg is naar de ware schat.
De herder wordt als een kind: een dwaas in de ogen van de wereld, maar vol onschuld, levenslust en energie; er zijn geen grenzen meer tussen hem en de omringende wereld. Hij zit vol innerlijke schoonheid en ontmoet overal rondom hem schoonheid, zelfs in de kleinste dingen. Logica heeft geen vat meer op hem.

Water gedronken door de koe wordt melk, en gedronken door de slang vergif.
- pater Enomiya Lassalle -

Tydeman, Nico: Zitten
De praktijk van Zen
Cover van Zitten, de praktijk van ZenEen heel prettig leesbare en heldere inleiding in de praktijk van Zenmeditatie. De auteur is een bekende Nederlandse Zenmeester. A.d.h.v. korte hoofdstukken
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.