.

Meditatie > Boeddhisme > Plaatjes van de os > Bhagwan over de Plaatjes

Bhagwan over de Plaatjes (14)

10. Terug in de wereld

De tiende soetra: Terug in de wereld

Nadat de bron bereikt is (VIII en IX), moet je nog terugkeren naar de wereld, opdat de cirkel rondgemaakt wordt: uit de wereld naar een eenzame, hoge top, maar vandaar uit weer terug naar de wereld.
Je weet nooit of de heel gewoon uitziende mens die je ontmoeting niet in het verborgene een Boeddha is, die de cirkel heeft voltooid. Juist omdat hij de cirkel heeft voltooid hecht zo iemand er niet meer aan om op te vallen. Daarom kun je maar beter een ieder die je tegenkomt met eerbied begroeten, want het zou wel eens...
De mens in afbeelding X heeft geen afzondering meer nodig, want hij ervaart heel diep dat alle levende wezens manifestaties van God zijn. Wanneer hij temidden van hen is, is hij temidden van God in Zijn miljoenen vormen.
Er bestaat voor deze mens geen onderscheid meer tussen de wereld en nirvana. De hele wereld is verlichting, is bevrijding.
Deze mens is niet nu eens gelukkig, daarna weer niet. Hij is geluk geworden; dit is een blijvende toestand.
Deze mens heeft geen behoefte meer aan eindeloos leven, wenst niet meer dat hij niet zou hoeven sterven; dat zou alleen maar getuigen van een obsessie voor het lichaam, terwijl deze mens weet dat de dood niet bestaat.

Het commentaar bij de tiende soetra

Deze mens is niet meer te kennen, niet meer in categorieën in te delen, zelfs niet voor 1000 wijzen.
De waarheid van het wezen van deze mens is een steeds groter wordend mysterie, als een raadsel of probleem dat niet opgelost kan worden. Hoe dieper je in deze waarheid doordringt, hoe mysterieuzer ze wordt. Dit is de grondslag van het bestaan, die om die reden niet in kennis vervat kan liggen. Deze "basis ligt dieper dan kennis, dieper dan de kenner!"

Je voelt het. Je voelt het, maar je kunt het niet kennen. Je wordt het gewaar, maar het is zeer subtiel. Je kunt er geen greep op krijgen. Je kunt het tot werkelijkheid maken, je kunt er in leven, maar je kunt er geen greep op krijgen, je kunt je er niet aan vastklampen. Het is ongrijpbaar.

Deze mens "trekt naar de markt met een wijnfles". Oftewel: niets wordt nog afgekeurd (iets dat onder zog. religieuze mensen nog heel veel gebeurd, wat erop wijst dat zij nog vastzitten aan een ego), het 'ja' op de werkelijkheid is totaal. Want je ziet dat God overal is; nergens is Hij niet.

De liefde geeft je 1000 nieuwe ogen om mee te zien.
- Angelus Silesius -

Myokyo-ni: Gentling the Bull
The Ten Bull Pictures. A Spiritual Journey. The Comments from talks by MYOKYO-NI (Irmgard Schloegl)
Cover van Gentling the BullEen diepgravend, interessant en erg inspirerend boek van Zenmeesteres Myokyo-ni. Het is een commentaar bij de zog. plaatjes van de
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.