.

Meditatie > Boeddhisme > Plaatjes van de os > Bhagwan over de Plaatjes

Introductie

Introductie

Op deze pagina kunt u mijn samenvatting lezen van Bhagwans inspirerende boek "De Tien Stieren van Zen". Deze samenvatting heb ik gemaakt ter voorbereiding van een door mij verzorgde Zenzondag. Zoals voor alle samenvattingen op deze site geldt: deze samenvatting is in eerste instantie voor mijn eigen gebruik gemaakt en vrijwel onbewerkt op deze pagina geplaatst. Dat betekent dat hij voor anderen niet altijd even leesbaar zal zijn. Hopelijk blijft er toch nog voldoende over dat de moeite van het lezen waard is...

Bhagwans boek kan weerstand oproepen, omdat hij soms wel erg ingenomen met zichzelf lijkt - hij praat behoorlijk laatdunkend over andere meesters en zegt van zichzelf dat hij alles belichaamt wat andere leraren verkondigen; en hij zich erg negatief uitlaat over mensen die een geloof aanhangen. Deze mensen klampen zich volgens hem vanuit angst vast aan uiterlijkheden, in plaats van zelf op zoek te gaan naar de waarheid. Wie zich hierdoor niet laat afschrikken, zal in Bhagwans boek veel vinden dat erg de moeite waard is en veel verheldering biedt aangaande de spirituele weg.

Met de "Tien Stieren van Zen" duidt Bhagwan op de beroemde zenparabel van de herder en zijn os. Het is echter wel belangrijk om te weten dat Bhagwan zich bij zijn uitleg daarvan baseert op een eigen vertaling die vaak behoorlijk afwijkt van de klassieke tekst van deze parabel.

Let op: i.p.v. "plaatje" gebruikt Bhagwan de term "soetra" als aanduiding voor de plaatjes...

De begeerte naar de vrucht mist de bloem.
- Tagore -

Myokyo-ni: Gentling the Bull
The Ten Bull Pictures. A Spiritual Journey. The Comments from talks by MYOKYO-NI (Irmgard Schloegl)
Cover van Gentling the BullEen diepgravend, interessant en erg inspirerend boek van Zenmeesteres Myokyo-ni. Het is een commentaar bij de zog. plaatjes van de
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.