.

Meditatie > Boeddhisme > Plaatjes van de os > Bhagwan over de Plaatjes

Bhagwan over de Plaatjes (4)

3. Oog in oog met de stier

Introductie bij soetra 3 en 4

De mens is het enige dier dat afbeeldingen van zichzelf maakt. Daarbij komt dat de mens meer in afbeeldingen dan in de werkelijkheid zelf geïnteresseerd is. Dus grote fascinatie voor spiegels. Ook de mening van anderen over ons is zo'n spiegel waar we graag in kijken.
Maar zelfkennis onmogelijk wanneer we ons toevertrouwen aan spiegels. Gedachten óver onszelf en óver de werkelijkheid kunnen ons niet voeden; dit geldt ook voor de meningen van anderen.
Maar meestal doen we het tegenovergestelde, en zijn voortdurend bezig met het verzamelen van de spiegelbeelden (meningen, etc.) die we oproepen bij anderen.
Het ego is een zak vol tegengestelde meningen, want zoveel mensen, zoveel meningen over jou.

Welke identiteit je ook denkt te hebben, analyseer deze en je zult zien dat duizenden mensen iets over je hebben gezegd en dat jij dat hebt verzameld. Iets dat je moeder zei, iets dat je vader zei, je broer, vrienden, de maatschappij - en dat heb je allemaal verzameld. Natuurlijk zal het tegenstrijdig zijn; zoveel mensen, zoveel spiegels.

Wie helemaal opgaat in spiegels, verliest langzamerhand zijn individualiteit en wordt onderdeel van de massa. Dan ben je niet meer authentiek.
Zelfkennis: nooit aan anderen vragen: "Wie ben ik?", maar je naar binnen richten. Daar is het enige antwoord te vinden, in de vorm van je levensenergie, als je daarin opgaat.
Kodakomania: meer in foto's/afbeeldingen van de werkelijkheid geïnteresseerd zijn, dan in die werkelijkheid zelf.
Daarom heeft woorden van de meester vastleggen geen enkele zin. Dan verzamel je slechts fragmentarische uiterlijkheden i.p.v. dat je directe ervaring opdoet.
Het denken is als een encyclopedie-schrijver: voortdurend aan het verzamelen, catalogiseren, vergelijken, beoordelen, etc., om alle antwoorden op het leven te kennen, en daar in de toekomst wat aan te hebben. Maar het leven stelt nooit twee keer dezelfde vraag.
Probeer daarom liever waakzaam te zijn i.p.v. steeds meer te weten.
Wel op verzamelde antwoorden vertrouwen, van een bepaalde traditie, is opgaan in de massa. Vanuit het geloof dat het onmogelijk is dat zoveel mensen het bij het verkeerde eind zouden hebben. Daarom de antwoorden van anderen imiteren, vanuit angst.
De massa is bang voor profeten, omdat die beroep doen op direct ervaren i.p.v. aanhangen gevestigde antwoorden. Ze voelen dat deze mens echt is, en zij niet. En dat is niet te verdragen. Ze lossen dit op door òf de profeet te doden/verdrijven, òf hem te aanbidden, waarmee hij op een voetstuk geplaatst wordt dat voor de "gewone mens" onhaalbaar is, en aldus de gelovige ontslaat van de verplichting naar diezelfde staat te streven.
De mens is het enige wezen dat rechtop loopt. Dit heeft tot gevolg dat hij goed overzicht over situaties heeft, maar ook bijna altijd geneigd is om te vluchten, omdat hij vele vluchtroutes ziet. De waarheid omtrent zichzelf ervaren (armoede, leegte, etc.) doet hij dan ook liever niet, en in plaats daarvan zoekt hij een vluchtroute (compenseren, verdringen, kennis verzamelen en als een pagepaai herhalen).
Het is daarom belangrijk om niet-vluchten te oefenen: aandachtig je verdiepen in woede die opkomt, of sexuele begeerte. Want onder die gevoelens liggen de sporen van de stier.
Mensen willen die gevoelens bij zichzelf en bekenden vaak niet onder ogen zien, maar laten zich wel meeslepen in de emotionele fictie van de bioscoop (enkel interesse in spiegels).
Het denken loslaten in de praktijk zeer moeilijk, omdat we er zoveel in geïnvesteerd hebben. Het stelt ons o.a. in staat om mee te doen in de ratrace van de maatschappij, en ons daarin te handhaven. Zelfs al zeggen we dat we dat willen, dan nog zijn we er vaak niet toe in staat. Maar hierdoor lopen we de innerlijke en overvloeiende rijkdom en geluk van het direct ervaren mis.
Denken en opgaan in de massa horen bij elkaar (de massa, maatschappij bepaalt je denken o.a. d.m.v. heilig verklaarde normen en waarden). Het wapen van de massa/maatschappij, waarmee het jou in "goede banen" leidt: het goed geconditioneerde geweten. Geweten is het tegengestelde van bewustzijn. Moraal is geen religie, maar een truc van de maatschappij. Ware religie kan alleen individueel ont-dekt worden.

Derde soetra: oog in oog met de stier

De derde soetra gaat over gevoeligheid, gevoeligheid voor wat er in jou en in je omgeving gebeurt.
Wetenschap is het tegengestelde hiervan: versmalling van de aandacht door concentratie. Meditatie daarentegen is keuzeloos gewaarzijn, zonder enige voorkeur bewust worden van alles wat er gebeurt.
Wanneer je je niet meer op één ding concentreert, kan de stier zich nergens meer verbergen.
Zodra je een ervaring benoemt komt het denken tussen jou en die ervaring te staan. Denken is een vernauwde bewustzijnstoestand; meditatie daarentegen is wijd openstaan voor alles.

Het commentaar bij de derde soetra

Gevoeligheid is het samenvloeien van alle zintuigen tot één gevoeligheid. Je bent oogoorneus, zonder hiaat, alles tegelijkertijd ervarend. Je wordt dan een samengebalde bron van energie, die overal de stier ervaart.

Boosheid is de grote schat van uw huis. Verberg haar diep en breng haar niet roekeloos naar buiten.
- zenmeester Sengai -

Myokyo-ni: Gentling the Bull
The Ten Bull Pictures. A Spiritual Journey. The Comments from talks by MYOKYO-NI (Irmgard Schloegl)
Cover van Gentling the BullEen diepgravend, interessant en erg inspirerend boek van Zenmeesteres Myokyo-ni. Het is een commentaar bij de zog. plaatjes van de
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.