.

Gebed > Over gebed > Bezinningsteksten

Diverse teksten over het gebed (9)

Bidden doen we om aan iets deel te hebben

Deze citaten zijn parafraseringen door mij van teksten uit: In het licht van Zijn aangezicht. De betekenis van het gebed in de Joodse gedachtenwereld, uitg. Bijleveld, Utrecht z.j., ISBN 9061316510. De citaten zijn te vinden op resp. p.16 en 25.

Zoals een boom niet zonder aarde kan, zoals een rivier een bron nodig heeft, zo heeft de menselijke ziel iets nodig wat groter is dan zijzelf; zonder dat zou de ziel verdorren.

Bidden is wat anders dan praten. Wanneer we praten delen we elkaar iets mee; wanneer we bidden hopen we deel te krijgen aan iets.

- Abraham Joshua Heschel -

Gebed is woord geven aan de dorst van je verlangen.
- André Zegveld -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.