.

Gebed > Over gebed > Bezinningsteksten

Diverse teksten over het gebed (15)

Het ware contemplatieve gebed groeit slechts geleidelijk in ons

In: "Seeds of Contemplation." New Directions, Norfolk, Connecticut 1949, pp.141-141.

Het is gebruikelijker dat de geest de contemplatie niet leert van God in een plotselinge flits, maar in heel geleidelijke stappen. En feitelijk zal contemplatie nooit geleerd worden zonder het zware basale werk van lang en geduldig streven en langzame vooruitgang in de donkerheid van naakt geloof. Want een paar geïsoleerde - zij het ook intense - flitsen van de geest van inzicht en wijsheid maken een mens nog niet tot een contemplatief in de ware zin van het woord; contemplatief gebed is komt slechts dan overeen met de werkelijkheid die het aanduidt wanneer het in meer of mindere mate tot een gewoonte geworden is.

- Thomas Merton -

Als je sommige vrome mensen hoort praten, zou je de indruk krijgen dat God nooit lacht.
- Aurobindo Ghose -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.