.

Gebed > Over gebed > Bezinningsteksten

Diverse teksten over het gebed (11)

Gebed dat openbloeit als een bloem

Het wonderlijk mooie van het gebed is dat het opengaan van ons hart even natuurlijk gebeurt als het opengaan van een bloem. Op dezelfde manier zoals we, om een bloem open te laten gaan en te laten bloeien, dat alleen maar hoeven laten gebeuren, hoeven we alleen maar simpelweg te zijn om ons hart open te laten gaan. De Geest kan dan niet anders dan zichzelf uitschenken in heel ons zijn. Hiertoe zijn wij bestemd.

- Dom John Main (1926-82): Community of Love. Vertaald uit P. Harris: The Fire of Silence and stillness, p.35 -

Le coeur connait les raisons, qui la raison ne connait pas: Het hart kent redenen, die de rede niet kent.
- Blaise Pascal -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.