.

Gebed > Over gebed > Bezinningsteksten

Diverse teksten over het gebed (22)

De vereenvoudiging van ons gebed

Vertaling van: "Prayer", Sheed & Ward, New York 1961, p.106.

Contemplatie is nooit lui; zij kent geen wens om te "slapen" in de aanwezigheid van de Beminde, zij is altijd alert om zichzelf te voeden met "elk woord dat voortkomt uit de mond van God". Desondanks is contemplatie nooit nieuwsgierig of onverzadigbaar, maar weet daarentegen het woord en het voedsel van dít moment op zijn waarde te schatten en daarmee tevreden te zijn. Dit is het wat is gegeven aan hem [de bidder?; AP] om voor dit moment geproefd te worden; en de ziel wordt erdoor verblijd en ontleent er kracht aan voor de volgende fase van de reis naar de Berg Horeb. Met het voortschrijden van de tijd leert zij [i.e.: de contemplatie; AP] om toe te kunnen met steeds minder en minder materiaal ter overweging - zij begint in elk detail geheel de diepte van de betekenis ervan te zien en te bevatten. In het "gebed van rust", eenmaal bereikt met de hulp van de genade, wordt uitgebreidheid vervangen door intensiteit; de almaar voortspinnende gedachtengangen van de geest worden vervangen door een soort intuïtie die, in één enkele oogopslag, meer begrijpt dan de veelvuldige overwegingen van de mens aan het begin van deze weg.

- Hans Urs Von Balthasar -

Vrees niet de wind van de tegenslag. Immers: Een vlieger steigt pas op tegen de wind in, in plaats van met de wind mee.
- Anthony de Mello -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.