.

Gebed > Over gebed > Bezinningsteksten

Diverse teksten over het gebed (8)

Een innerlijk lied voor God

Wanneer de Geest bij iemand zijn intrek heeft genomen, kan die persoon niet meer ophouden met bidden. Want de Geest bidt onophoudelijk in hem. Of hij nu slaapt of wakker is, in zijn hart gaat het gebed voortdurend door. Of hij nu aan het eten is of aan het drinken, of hij nu rust of werkt - de wierook van het gebed ontstijgt spontaan aan zijn hart... God zal de bron zijn van zijn gedachten. De geringste beweging in zijn hart is als een stem die in stilte en in het geheim zingt voor de Onzienbare.

- Isaak van Syrië (6e eeuw n.C.): Leer ons bidden. Vertaald uit Paul Harris e.d., The Fire of Silence and Stillness, p.36-7. -

Geef het niet óp - mijn hart - de dag te prijzen eer het avond wordt.
- Carla Pols -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.