.

Gebed > Over gebed > Bezinningsteksten

Diverse teksten over het gebed (7)

Gebed gaat dieper dan woorden

In "Prayer", Augsburg Publishing House, Minneapolis 1931, p.16.

Gebed gaat dieper dan woorden. Het is aanwezig in de ziel nog voor het in woorden geformuleerd is. En het blijft wonen in de ziel als het laatste woord van ons gebed onze lippen gepasseerd is. Gebed is een houding van ons hart, een houding van onze geest. Gebed is een zeer bepaalde houding van onze harten ten overstaan van God, een houding die Hij in de hemel onmiddellijk herkent als gebed, als een beroep op Zijn hart. Of het de vorm van woorden aanneemt of niet, maakt voor God geen verschil, alleen voor onszelf.

- O. Hallesby -

Enkel zij die durven los te laten zullen de moed kunnen opbrengen om opnieuw binnen te gaan.
- Meister Eckehart -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.