.

Gebed > Over gebed > Bezinningsteksten

Diverse teksten over het gebed (23)

Wij zijn allen geroepen tot contemplatie

Vertaald uit: "The Orthodox Way." St. Vladimir's Seminary Press, Crestwood, New York 1979, p.120.

Het komt veel voor dat contemplatie beschouwd wordt als een zeldzame en hoogverheven genade, en waarschijnlijk is het dat ook in zijn volheid. Toch liggen de zaden voor een contemplatieve levenshouding klaar in ieder van ons. Met ingang van dít uur en dít moment kan ik beginnen door de wereld te wandelen in het bewustzijn dat het Gods wereld is, dat Hij mij nabij is in alles wat ik zie of wat ik aanraak, en in iedereen die ik ontmoet. Hoe onhandig en onvolledig ik dit ook doe, ik heb dan toch mijn eerste stappen gezet op het pad van de contemplatie.

- Bisschop Kallistos Ware -

Vraag God niet te doen wat jij wilt. Vraag God te doen wat goed is.
- Muus Jacobse -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.