.

Gebed > Over gebed > Bezinningsteksten

Diverse teksten over het gebed (14)

Vruchtbare duisternis in de meditatie

Want als meditatie bovenal gericht is op het tot stand brengen van een vitaal liefdescontact met de levende God, dan doet het nog niet het hele werk waartoe het in staat is als het niet anders doet dan beelden, ideeën en gevoelsindrukken in jou teweeg brengen. Maar wanneer de meditatie voorbij het niveau van jouw begrijpen en jouw verbeelding komt, dan brengt het je werkelijk dicht bij God, omdat het jou binnenbrengt in de duisternis waarin je niet langer meer óver Hem kunt denken. Je bent dan wel gedwongen om naar hem uit te reiken met blind geloof, met blinde hoop en liefde.

- Thomas Merton -

In het gerijpte gebed moet het immens drukke denken van de geest achtergelaten worden.
- Ambrosius van Milaan -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.